Overslaan en naar de inhoud gaan

Joker & ESF-project Sundry Seeds

Creating Great Good Places in EU-towns

Voor Joker zijn interculturele ontmoetingen essentiële voorwaarden voor een duurzame, humane samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer contact met en kennis over de anderen toenemen, de kans groot is dat wederzijds begrip en waardering meegroeien.

Vanuit deze visie ontstond Joker in 1981. Toen hebben 36 jonge gepassioneerde wereldreizigers elk 250 € geïnvesteerd om samen met Sabena reisorganisatie Joker op te richten. Zij geloofden dat toerisme meer kon zijn dan louter ontspanning maar tegelijkertijd een manier om met andere culturen te connecteren. En hieraan is verder gewerkt. Met reizen die gericht zijn op ontmoeten, beleven, plezier maken. Met reizen die zowel letterlijk als figuurlijk grensverleggend zijn.

Dit gedachtegoed leidde tot een hybride manier van ondernemen, waarbij diverse profit en social profit initiatieven vanuit dezelfde visie zijn uitgebouwd. Kortom: duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap als bron voor verhoogde samenhorigheid en socio-economische ontwikkeling.

Zo ontwikkelde zich ook Jokers EU-project ‘Sundry Seeds’ dat zal inzetten op het versterken van vrouwen en migranten, met klemtoon op jongeren, bij hun zoektocht naar werk in een stedelijke context binnen de Europese samenleving. Tegen 2040 wordt immers verwacht dat twee op drie mensen in de Europese Gemeenschap in stedelijke omgevingen leven. Hoewel vele steden het goed doen, worden de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. De maatschappelijke uitdaging van dit project is jonge mensen kansen te bieden ondanks grote sociale tegenstellingen (uitsluiting, racisme, lage scholing, armoede, genderdiscriminatie, culturele conflicten...)   

  • ‘Sundry’: betekent divers, verschillend, gevarieerd, heterogeen. ‘Seeds’: zaden, kiemen.
  • ‘Sundry Seeds’ zijn groeiende netwerken van diverse gemeenschapsgeoriënteerde ondernemingen die actief zijn in de brede sector van het toerisme, en die voornamelijk door jonge vrouwen of jonge immigranten worden beheerd. 
  • Die ondernemers, vanuit de premisse 'Diversity is Beautiful' scheppen werk en inkomen
  • …en creëren daarbij een ‘toffe bruisende plek' in de stad waar inwoners, inwijkelingen, reizigers elkaar ontmoeten en een inclusieve samenleving vorm krijgt.

Het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds financieren het project. 

Belgische partners: JOKER - VIAVIATOURISMACADEMY - VDAB - VISITGENT - ARTECONOMY

Europese partners: VIVA PAULTALIA Association, Kyustendil, Bulgaria - VSI “Geros Valios Istaiga”, Vilnius, Lithuania - die Berater, Vienna, Austria 

Sundry Seeds pilootsites

1. Mechelen en Leuven

Het Sundry Seeds project startte in 2020 een eerste pilootsite op in de oude stadsbib van Mechelen waar startende ondernemers een eetcafé/ontmoetingsruimte uitbaten in samenwerking met de stad en Artenova. Elke ondernemer nam één of twee dagen voor zijn rekening. Ze optimaliseerden hun eigen zaak, leerden van elkaars ervaring en versterkten elkaar binnen het overkoepelende Sundry Seeds model. Zo creëerden ze een “great good place in town” waar verschillende culturen, smaken en talenten samenkomen.

Vijf ondernemers werkten op deze manier aan hun droom van een eigen zaak: de Argentijnse Zulma (Zempanadas), de Filipijnse Joy (Filipino Bites) en de Marokkaanse Halima (Chez Eline), de Italiaanse Clara Tomassini en het Somalisch-Marokkaanse team van Late Quatro.

Het opstartproject in de oude stadsbib werd afgerond in juli 2021. Zulma, Joy en Halima werken nog steeds verder aan hun eigen restaurant. Het Sundry Seeds business model wordt met hen ook verder gezet op een nieuwe locatie: Bardok. Het ondernemersteam van Bardok bouwt de cafetaria van het zwembad aan de Geerdegemvaart om tot een 'great good place in town' en integreert het Sundry Seeds model in hun werking. Zo maakt de pilootsite een doorstart naar en duurzaam bestaan!

Een tweede pilootsite werd in het voorjaar van 2021 opgestart in Leuven in de kantine van Maakleerplek, een open werkplaats waar scholen, bedrijven, (creatieve) organisaties en Leuvenaars elkaar ontmoeten, ruimte en materiaal delen, dingen maken en van elkaar leren. Saranya maakt er authentieke Indische gerechten voor je. Jolien laat je kennis maken met de vegan keuken, en Anna serveert de heerlijkste gerechten uit de traditionele Georgische keuken. Kopje Zwam laat je proeven van hun zwamburgers die in de silo’s van maakleerplek gekweekt worden en de gasten van Honk en Den Travak toveren heerlijke, frisse gerechten voor je op tafel.

Voor meer info, updates en wekelijks menu kan je terecht op de respectievelijke websites van de ondernemers,  de facebookpagina van Sundry Seeds of de website.

2. Sofia (Bulgarije)

Onze Bulgaarse projectpartner startte ook een Sundry Seeds pilootsite in Sofia. Het concept is anders dan in België in die zin dat er een samenwerking gestart is met bestaande ondernemers die meerwaarde zien in het Sundry Seeds business model en hun zaak volgens dat sociale model verder willen ontwikkelen.

3. Copan (Honduras)

Ook de ViaVia in Copan integreerde het Sundry Seeds model in hun restaurant. Door corona was de ViaVia niet elke dag open en verloren veel werknemers hun inkomen. Vrouwen die op straat kookten om wat te verdienen kunnen nu enkele dagen per week in de keuken van ViaVia terecht om zo op een duurzame en veilige manier een inkomen te verwerven.

 

Al doende krijgt het Sundry Seeds project meer vorm en we hopen binnenkort nog andere startende ondernemers uit de sector van duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap te kunnen verwelkomen in Mechelen, Leuven of wie weet nog ergens anders!

Dit project ontvangt financiële steun van ESF Vlaanderen. 

De keuken van Sundry Seeds werd gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën project SIREE, met dank aan Stad Mechelen