Overslaan en naar de inhoud gaan

Joker & ESF-project Sundry Seeds

Creating Great Good Places in EU-towns

Voor Joker zijn interculturele ontmoetingen essentiële voorwaarden voor een duurzame, humane samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer contact met en kennis over de anderen toenemen, de kans groot is dat wederzijds begrip en waardering meegroeien.

Vanuit deze visie ontstond Joker in 1981. Toen hebben 36 jonge gepassioneerde wereldreizigers elk 250 € geïnvesteerd om samen met Sabena reisorganisatie Joker op te richten. Zij geloofden dat toerisme meer kon zijn dan louter ontspanning maar tegelijkertijd een manier om met andere culturen te connecteren. En hieraan is verder gewerkt. Met reizen die gericht zijn op ontmoeten, beleven, plezier maken. Met reizen die zowel letterlijk als figuurlijk grensverleggend zijn.

Dit gedachtegoed leidde tot een hybride manier van ondernemen, waarbij diverse profit en social profit initiatieven vanuit dezelfde visie zijn uitgebouwd. Kortom: duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap als bron voor verhoogde samenhorigheid en socio-economische ontwikkeling.

Zo ontwikkelde zich ook Jokers EU-project ‘Sundry Seeds’ dat zal inzetten op het versterken van vrouwen en migranten, met klemtoon op jongeren, bij hun zoektocht naar werk in een stedelijke context binnen de Europese samenleving. Tegen 2040 wordt immers verwacht dat twee op drie mensen in de Europese Gemeenschap in stedelijke omgevingen leven. Hoewel vele steden het goed doen, worden de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. De maatschappelijke uitdaging van dit project is jonge mensen kansen te bieden ondanks grote sociale tegenstellingen (uitsluiting, racisme, lage scholing, armoede, genderdiscriminatie, culturele conflicten...)   

  • ‘Sundry’: betekent divers, verschillend, gevarieerd, heterogeen. ‘Seeds’: zaden, kiemen.
  • ‘Sundry Seeds’ zijn groeiende netwerken van diverse gemeenschapsgeoriënteerde ondernemingen die actief zijn in de brede sector van het toerisme, en die voornamelijk door jonge vrouwen of jonge immigranten worden beheerd. 
  • Die ondernemers, vanuit de premisse 'Diversity is Beautiful' scheppen werk en inkomen
  • …en creëren daarbij een ‘toffe bruisende plek' in de stad waar inwoners, inwijkelingen, reizigers elkaar ontmoeten en een inclusieve samenleving vorm krijgt.

Het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds financieren het project. 

Belgische partners: JOKER - VIAVIATOURISMACADEMY - VDAB - VISITGENT - ARTECONOMY

Europese partners: VIVA PAULTALIA Association, Kyustendil, Bulgaria - VSI “Geros Valios Istaiga”, Vilnius, Lithuania - die Berater, Vienna, Austria 

Sundry Seeds pilootsites

Het Sundry Seeds project startte in 2020 een eerste pilootsite op in de oude stadsbib van Mechelen waar startende ondernemers een eetcafé/ontmoetingsruimte uitbaten in samenwerking met de stad en Artenova. Elke ondernemer neemt één of twee dagen voor zijn rekening. Ze optimaliseren hun eigen zaak, leren van elkaars ervaring en versterken elkaar binnen het overkoepelende Sundry Seeds model. Zo creëren ze een “great good place in town” waar verschillende culturen, smaken en talenten samenkomen. Zulma maakt er de typische Argentijnse empanadas voor je. Joy laat je kennis maken met authentieke Filippijnse specialiteiten en Halima serveert de heerlijkste gerechten uit de traditionele Marokkaanse keuken. Jongste aanwinst is het team van Late Quatro, vier jonge kerels die hun eerste stappen in de ondernemerswereld zetten en hapjes met een Somalische twist aanbieden.

Voor meer info, updates en wekelijks menu kan je terecht op de respectievelijke websites van de ondernemers,  de facebookpagina van Sundry Seeds of de website.

Een tweede pilootsite zal in het voorjaar van 2021 opgestart worden in Leuven in de kantine van Maakleerplek, een open werkplaats waar scholen, bedrijven, (creatieve) organisaties en Leuvenaars elkaar ontmoeten, ruimte en materiaal delen, dingen maken en van elkaar leren. 

Onze Bulgaarse projectpartner startte ook een Sundry Seeds pilootsite in Sofia. Het concept is anders dan in België in die zin dat er een samenwerking gestart is met bestaande ondernemers die meerwaarde zien in het Sundry Seeds business model en hun zaak volgens dat sociale model verder willen ontwikkelen.

Al doende krijgt het Sundry Seeds project meer vorm en we hopen binnenkort nog andere startende ondernemers uit de sector van duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap te kunnen verwelkomen.

Dit project ontvangt financiële steun van ESF Vlaanderen. 

De keuken van Sundry Seeds werd gefinancierd door het Interreg 2 Zeeën project SIREE, met dank aan Stad Mechelen