Overslaan en naar de inhoud gaan

Joker & ESF-project Sundry Seeds

Creating Great Good Places in EU-towns

Voor Joker zijn interculturele ontmoetingen essentiële voorwaarden voor een duurzame, humane samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer contact met en kennis over de anderen toenemen, de kans groot is dat wederzijds begrip en waardering meegroeien.

Vanuit deze visie ontstond Joker in 1981. Toen hebben 36 jonge gepassioneerde wereldreizigers elk 250 € geïnvesteerd om samen met Sabena reisorganisatie Joker op te richten. Zij geloofden dat toerisme meer kon zijn dan louter ontspanning maar tegelijkertijd een manier om met andere culturen te connecteren. En hieraan is verder gewerkt. Met reizen die gericht zijn op ontmoeten, beleven, plezier maken. Met reizen die zowel letterlijk als figuurlijk grensverleggend zijn.

Dit gedachtegoed leidde tot een hybride manier van ondernemen, waarbij diverse profit en social profit initiatieven vanuit dezelfde visie zijn uitgebouwd. Kortom: duurzaam toerisme en intercultureel ondernemerschap als bron voor verhoogde samenhorigheid en socio-economische ontwikkeling.

Zo ontwikkelde zich ook Jokers EU-project ‘Sundry Seeds’ dat zal inzetten op het versterken van vrouwen en migranten, met klemtoon op jongeren, bij hun zoektocht naar werk in een stedelijke context binnen de Europese samenleving. Tegen 2040 wordt immers verwacht dat twee op drie mensen in de Europese Gemeenschap in stedelijke omgevingen leven. Hoewel vele steden het goed doen, worden de verschillen tussen arm en rijk steeds groter. De maatschappelijke uitdaging van dit project is jonge mensen kansen te bieden ondanks grote sociale tegenstellingen (uitsluiting, racisme, lage scholing, armoede, genderdiscriminatie, culturele conflicten...)   

  • ‘Sundry’: betekent divers, verschillend, gevarieerd, heterogeen. ‘Seeds’: zaden, kiemen.
  • ‘Sundry Seeds’ zijn groeiende netwerken van diverse gemeenschapsgeoriënteerde ondernemingen die actief zijn in de brede sector van het toerisme, en die voornamelijk door jonge vrouwen of jonge immigranten worden beheerd. 
  • Die ondernemers, vanuit de premisse 'Diversity is Beautiful' scheppen werk en inkomen
  • …en creëren daarbij een ‘toffe bruisende plek' in de stad waar inwoners, inwijkelingen, reizigers elkaar ontmoeten en een inclusieve samenleving vorm krijgt.

Het Europees Sociaal Fonds en het Vlaams Cofinancieringsfonds financieren het project.