Overslaan en naar de inhoud gaan

Over  Tadzjikistan

Geografie

Tadzjikistan is een zeer bergachtig land, dat voor de helft op een hoogte van meer dan 3000 meter ligt. Het oosten van het land ligt in de Pamir, een hooggebergte waartoe ook de berg Ismail Samanipiek behoort, ooit de hoogste berg van de Sovjet-Unie. Andere bergen in dit gebied zijn de Onafhankelijkheidsberg en de Avicennaberg. Dit zeer dunbevolkte gebied, Badachsjan, geniet een autonome status en wordt bewoond door vele kleine volken.

De hoofdstad Doesjanbe ligt in het westen van het land aan de voet van het Hisorgebergte, dat het stroomgebied van de Amu Darja scheidt van dat van de Syr Darja. Bijna geheel Tadzjikistan watert af op de Amu Darja, die samen met haar bronrivier de Pandzj de grens met Afghanistan vormt.

Fauna en flora

Het ruige, bergachtige terrein leidt tot een gevarieerd landschap van ongewone en unieke habitats, variërend van hete, droge woestijnen tot bevroren bergen en gletsjers.

Deze diversiteit aan ecosystemen betekent dat Tadzjikistan rijk is aan biodiversiteit, met een scala aan planten- en diersoorten, waaronder sneeuwluipaarden. Bijgevolg wordt Tadzjikistan erkend als de hotspot voor biodiversiteit in de bergen van Centraal-Azië.

Het natuurlijke erfgoed van Tadzjikistan wordt echter ernstig bedreigd. 50% van de bossen zijn verdwenen in de afgelopen 100 jaar, wat enorme bodemerosie en een verhoogd risico op aardverschuivingen veroorzaakt. Vooral de ontginning van grondstoffen draagt bij aan deze problematiek.

Staatsvorm

Het land is sinds de onafhankelijkheid in 1991. Het kende een burgeroorlog tussen 1992 en 1997.

Op 16 november 1994 werd Rachmon ingehuldigd als president van zijn land en vijf jaar later werd hij bij de presidentsverkiezingen met een meerderheid van 97% van de stemmen voor 7 jaar herkozen. In 2003 werd de grondwet van Tadzjikistan aangepast om het hem mogelijk te maken nogmaals twee termijnen van zeven jaar te laten uitdienen. Volgens de oppositie van Tadzjikistan was sprake van verkiezingsfraude. Eind jaren 90 overleefde Rachmon een moordaanslag alsmede twee pogingen tot staatsgreep.

Bevolking

Het inwoneraantal bedroeg ongeveer 8 miljoen 2014. De meerderheid van de inwoners bestaat uit etnische Tadzjieken. De Oezbeken vormen in Tadzjikistan een grote minderheid, nog voor de Russen, die in groten getale het land verlieten tijdens de burgeroorlog.

Economie

Tadzjikistan is het armste land van de voormalige Sovjet-Unie, en een van de armste landen ter wereld. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Tadzjikistan 44,4% van de bevolking onder de armoedegrens.

Belangrijke exportproducten zijn katoen en aluminium , en in beperktere mate zilver, goud, uranium en wolfraam. De belangrijkste economische sectoren zijn de landbouw (katoen, groenten, granen), tuinbouw en veeteelt (wol, zuivelproducten, vlees).

Religie

De Tadzjieken zijn, net zoals de Oezbeken en de Kirgiezen, van oorsprong voor het merendeel soennitische moslims. De islam bereikte het gebied in de 7e eeuw. Onder het Sovjetregime (1921-1991) werd elke vorm van religie streng aan banden gelegd. Moskeeën werden gesloten en de godsdienst mocht alleen worden gepraktiseerd op door de staat aangewezen plaatsen. De Tadzjiekse moslims bleven hun geloof praktiseren tijdens geheime diensten en bijeenkomsten. Sinds Tadzjikistan in 1991 onafhankelijk werd, kunnen moslims weer openlijk naar de moskee gaan.

Lokale gebruiken en gewoonten

Het afgelegen Tadzjikistan is de minst bezochte bestemming in Centraal-Azië, maar de gastvrije en respectvolle Tadzjieken staan klaar om je in te wijden in dit prachtige land.

Tijdsverschil

In de zomer is het in 3 uur later dan in België en de winter 4 uur.

Elektriciteit

De elektriciteit in Tadzjikistan is 220 volt. In het algemeen worden dezelfde stopcontacten en stekkers gebruikt als in België.

Veiligheid

Reizen in Tadzjikistan is doorgaans veilig maar waakzaamheid voor terroristische aanslagen is geboden. Wees alert in het hele land en volg de instructies op van de lokale autoriteiten.

U kunt niet altijd overal bellen nog via internet communiceren met het buitenland.