Overslaan en naar de inhoud gaan

Over  Noord-Macedonië

Geografie

De Republiek Noord-Macedonië is een land gelegen in het midden van de Balkan en is 25700 m² groot. Het is een van de opvolgerstaten van de voormalige Socialistische Federale Republiek Joegoslavië, waarvan het zich onder de naam Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië onafhankelijk verklaarde in 1991. Sinds 12 februari 2019 heet het land officieel Noord-Macedonië.

De Republiek Noord-Macedonië is een binnenstaat die wordt begrensd door Kosovo in het noordwesten, Servië in het noorden, Bulgarije in het oosten, Griekenland in het zuiden en Albanië in het westen. De hoofdstad is Skopje met meer dan 500.000 inwoners. Andere grotere steden zijn Kumanovo, Bitola, Tetovo, Gostivar, Prilep, Struga, Ohrid, Veles, Strumica en Štip. Het land heeft meer dan vijftig meren en zestien bergen hoger dan 2000 meter.

Noord-Macedonië is lid van de Verenigde Naties en de Raad van Europa. Sinds december 2005 is het ook een kandidaat voor toetreding tot de Europese Unie en heeft het land het lidmaatschap aangevraagd van de NAVO.

Fauna en flora

Noord-Macedonië heeft een zeer gevarieerde flora en fauna. De Bruine Beer, Lynx en de Jakhals zijn beschermde dierensoorten in het land. Er leven ook wolven, maar deze zijn niet beschermd, omdat ze een bedreiging vormen voor schapen en koeien. In de nationale parken leven bijna dezelfde dieren als bij ons. Verder komen er veel schildpadden voor. In de meren komen karpers, brasems, meervallen en baarzen voor. De Strumica-alver, Dojran-alver, Ohrid-forel, Dojran-voorn en de Macedonische serpeling zijn uniek voor Noord-Macedonië. Er zijn ook veel vogelsoorten, waaronder trekvogels, gieren, ooievaars en arenden.

Staatsvorm

Macedonië is sinds 1991 een zelfstandige republiek en heeft een wetgevend parlement(Sobranje) met 120 leden. Een president is het staatshoofd, voor termijn van 5 jaar gekozen. Het presidentschap is vooral een ceremoniële functie. Een minister-president leidt de regering.

Bevolking

Het aantal inwoners van Macedonië is 2.066.700. Noord-Macedonië is een tamelijk dunbevolkt land, want de bevolkingsdichtheid bedraagt maar iets meer dan 80 inwoners per km2.

Economie

In 2019 veranderde Macedonië zijn naam naar Noord-Macedonië. Daarmee loste het land een langlopend conflict met buurland Griekenland op. Ook maakte het zo de weg vrij voor verdere economische ontwikkeling en aansluiting bij de NAVO en later de EU. De open handelshouding, economische stabiliteit en een geografisch strategische ligging van Noord-Macedonië zal hier positief aan bijdragen.

Belangrijke sectoren voor de economische groei in Noord-Macedonië zijn de dienstensector, groothandel, detailhandel en transportsector. Verder hebben een verbeterde werkgelegenheid, hogere lonen en leningen aan huishoudens indirect bijgedragen aan de recente economische groei.

De economische vooruitzichten voor Noord-Macedonië zijn positief. De Wereldbank verwacht de komende jaren een groei van rond de 3% per jaar.

Religie

Ondanks het feit dat Macedonië enkele tientallen grote en kleine religieuze gemeenschappen kent, vormen de Macedonische orthodoxe christenen (Slavische Macedoniërs, Serven, Vlachen en een aantal Roma) met ca. 67% een ruime meerderheid. Ca. 30% is een soennitische moslim (Albanezen, Turken en een aantal Roma) en de overige 3% van de bevolking is katholiek (sommige Albanezen met Moeder Theresa als beroemd lid), evangelist, jehova, atheïst of bektaši.

Lokale gebruiken en gewoonten

Macedoniërs zijn zeer gastvrij! Geloof is zeer belangrijk voor hen en zijn dan ook regelmatig in de kerk of in de moskee te vinden.

Wanneer er een feest of bruiloft wordt gevierd in Macedonië, dan zorgen de Roma-bands voor de muziek. De Roma worden als muzikanten in heel Macedonië gewaardeerd.

Tijdsverschil

Er is geen tijdsverschil met België.

Elektriciteit

In Noord-Macedonië gebruiken ze dezelfde stekkers als in België. Het is dus niet nodig om een wereldstekker mee te nemen.

Veiligheid

Reizen in Noord-Macedonië vormt normaal geen probleem. Extra waakzaamheid is geboden in de grensregio’s met Servië, Albanië en Kosovo (fictieve lijn Tetovo-Kumanovo, en Struga-Tetovo). In deze regio’s wordt aangeraden enkel overdag en op de hoofdwegen te reizen.

In de hoofdstad neemt de kleine criminaliteit zoals gauwdiefstal toe.