Overslaan en naar de inhoud gaan

Groepsreizen

Individuele rondreizen

Individuele reizen met huurwagen

Vluchten naar Nederland

Bestemming Vertrek Maatschappij Vertrek tussen Boek tot Prijs

Curacao

Curacao Amsterdam KLM 15/08/22 - 16/12/22
27/12/22 - 07/07/23
Boek tot 25/10/22 vanaf € 695 Boek of kies andere reisdata

St Maarten

St Maarten Brussel Air France 23/08/22 - 18/12/22

Boek tot 06/10/22 vanaf € 680 Boek of kies andere reisdata

St Maarten

St Maarten Amsterdam KLM 15/08/22 - 16/12/22
27/12/22 - 07/07/23
Boek tot 25/10/22 vanaf € 834 Boek of kies andere reisdata

Partners

Over  Nederland

Geografie

Nederland wordt zowel in het noorden als westen omringd door de Noordzee. In het noorden wordt een duinenrij gevormd door de Waddeneilanden, een serie barrière-eilanden waarachter zich de ondiepe Waddenzee bevindt. Midden in het land ligt het IJsselmeer (de voormalige Zuiderzee), een grote binnenzee die sinds de voltooiing van de Afsluitdijk in 1932 van de Waddenzee is afgesloten en sindsdien zoet water bevat.

De eeuwenlange strijd tegen het water heeft een duidelijke invloed gehad op de inrichting van Nederland. Door overstromingen en menselijk ingrijpen is de kustlijn in de loop van de geschiedenis aanzienlijk veranderd.

Fauna en flora

Nederland is een land met veel water. In het noorden en westen bevindt zich de Noordzee, ook heb je in het noorden de Waddeneilanden met de Waddenzee erachter. Verder ligt er in het midden van Nederland een groot meer, het IJsselmeer.

De waterrijke gebieden, uitgestrekte agrarische landschappen en polders gaan gekenmerkt door een typische fauna & flora.

Er komen ruim 50 soorten zoogdieren voor, zo'n 600 soorten broed- en trekvogels, tientallen vissoorten,50 soorten vlinders,... De natuurvlinder en de Noordse woelmuis zijn twee diersoorten die je nergens anders ter wereld tegenkomt. Bij de kustgebieden komen zeehonden en bruinvissen voor. Grote diersoorten op het land zijn edelherten, reeën, wilde zwijnen, vossen, de das, de bever en ook de otter. De nationale vogel van Nederland is de grutto.

Typerend zijn de talloze bloemenvelden die het landschap kleur geven.

Staatsvorm

Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit 4 landen: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Bonaire, Sint Eustatius, Saba zijn bijzondere gemeenten en hebben een aparte status binnen Nederland.

Willem I werd in 1815 de eerste koning der Nederlanden van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden waarbij na het Congres van Wenen noord en zuid verenigd werden.

Nederland is een parlementaire democratie met als hoofdstad Amsterdam. Den Haag is echter al sinds de zestiende eeuw bijna onafgebroken de regeringszetel en de woonplaats van de vorst.

Het staatshoofd is sinds 30 april 2013 koning Willem-Alexander. Samen met de ministerraad vormt hij de Nederlandse regering, die de uitvoerende macht in handen heeft, al is de invloed van de koning vrij beperkt. De voorzitter van de ministerraad is de minister-president, op dit moment Mark Rutte. De ministers en de staatssecretarissen die hen bijstaan bij de leiding hun ministeries, vormen tezamen het kabinet.

Bevolking

In Nederland wonen iets meer dan 17 miljoen mensen. De vier grootste steden zijn Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, alle vier gelegen in het westen van het land. Daartussen en daaromheen ligt een krans van middelgrote plaatsen, die de zogeheten Randstad vormen. Ongeveer 40% van de Nederlandse bevolking is hier op een veel kleiner percentage van het landoppervlak geconcentreerd rondom een betrekkelijk open ruimte, het zogeheten Groene Hart.

Sinds 2005 zijn de Friezen erkend als nationale minderheid onder het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden.

Economie

Nederland kent een open economie, die sterk gericht is op buitenlandse handel, vooral met Duitsland. De economie wordt getypeerd door stabiele verhoudingen, een matige inflatie, een terughoudend financieel beleid en door zijn belangrijke rol als Europese transportader. Over de gehele linie bekeken hoort Nederland tot de 20 grootste economieën van de wereld

Religie

De katholieken vormen de grootste groep met 20 % van de bevolking, gevolgd door de protestanten met 15% en moslims 5%. Meer dan de helft van de inwoners is echter niet religieus.

Lokale gebruiken en gewoonten
Tijdsverschil

Er is geen tijdsverschil tussen België en Nederland.

Elektriciteit

In Nederland wordt dezelfde stekker en voltage als in België gebruikt.

Veiligheid

Er zijn geen bijzondere veiligheidsrisico's verbonden aan reizen naar Nederland.