Overslaan en naar de inhoud gaan

Over  Myanmar

Geografie

Myanmar ligt in Zuidoost-Azië en grenst aan Bangladesh, India, China, Laos en Thailand. De afstand tussen noord en zuid bedraagt 2.090 km, de maximale breedte 925 km.

Myanmar heeft een gevarieerd landschap met bergen, een lange kustlijn, eilanden en veel rivieren. In het noorden vind je de uitlopers van de oostelijke Himalaya. De kust kent tropische bossen.

De berg Hkakabo Razi is met zijn 5.883 m de hoogste berg van Myanmar.

De Irrawaddy is de belangrijkste en langste rivier van Myanmar en is zeer vruchtbaar, vooral in de deltavlakte in het centrum van het land.

Fauna en flora

Ongeveer 50% van Myanmar is nog bedekt onder het dak van tropische regenwouden, mangrove en immense bamboebossen. Eveneens kan je er lopen tussen dennenwouden en steppe. Helaas ook hier weer dreigt de (illegale) houtkap, van herbossing is geen sprake. Het verdwijnen van bepaalde soorten hout zoals teak gebeurt op een ongelofelijk snel tempo. Meer centraal kan je dan weer savanne treffen waar het sap van de palmyrapalm wordt gebruikt om wijn mee te maken.

Kokospalmen tref je alleen aan de kust waar ook de arecapalm groeit die de betelnoot voortbrengt. Deze noten worden in een blad gedraaid waar men op kauwt en dat op zich zorgt voor een verdovend effect. Aan bloemenpracht ook geen gebrek: maar liefst 1.000 verschillende soorten orchideeën kan je aantreffen in Myanmar!

Omwille van de ontoegankelijkheid van het land, is er weinig concrete info over welke dieren je mogelijk kan spotten. Eén ding is zeker, nationale parken zijn nog onbestaande. En net zoals op vele andere plaatsen, worden veel dieren bedreigd. Denk aan de olifant, luipaard, gibbons, beren,...

Staatsvorm

Myanmar is een republiek, onderverdeeld in 7 staten en 7 districten. De gebieden in Myanmar zijn enigszins etnisch verdeeld. Districten zijn hoofdzakelijk Birmees, terwijl in de staten de etnische groepen dominant zijn.

Birma of Myanmar? In 1989 besloot de regering - het militaire regime - de officiële naam van Birma te wijzigen naar Myanmar. Waarom? Birma zou te veel een koloniale bijsmaak (onder meer Britten en Portugezen) hebben en mensen kunnen denken dat er alleen maar Birmanen in het land wonen in plaats van de vele etnische groepen. Tegenstanders van het militaire regime gebruiken nog steeds de naam Birma. De Verenigde Naties hanteren de naam Myanmar, de Verenigde Staten daarentegen erkennen deze naam niet. De naam Myanmar komt van Myanma Naingngandaw, de lokale naam voor het land die reeds in de 12e eeuw werd gebruikt.

In 1948 was Birma eindelijk onafhankelijk maar al snel vond een militaire staatsgreep plaats omdat de toenmalige regering geen stabiliteit kon bieden en er nationale etnische conflicten waren. De militaire dictatuur (junta) hief alle democratische organen op met een nationalisering tot gevolg op verschillende vlakken. De machthebbers willen niets weten van politiek andersdenkenden en houden er uitsluitend eigen economische en financiële belangen op na. Wie toch anders redeneerde, werd met harde maatregelen gestraft. Door de nationalisering was de internationale pers niet welkom en ook organisaties die vochten voor mensenrechten werd de toegang tot het land geweigerd. De internationale gemeenschap protesteerde massaal, net zoals de lokale bevolking. Soms waren er opstanden, maar telkens weer pleegde het militaire regime een staatsgreep na de verkiezingen. Een belangrijke partij die na de verkiezingen ooit werd opgestart is de National League for Democracy. De junta slaagde er in om een groot aantal leden van hen gevangen te nemen. Iedereen kent wel hun leidster Aung San Suu Kyi, boegbeeld van de vrijheidsstrijd. Zij kreeg maar liefst 20 jaar lang huisarrest en kwam vrij in november 2010.

In 2007 kwam een boeddhistische protestbeweging op gang die streefde naar een nieuwe democratie, een mix van monniken en burgers. Een zeer pijnlijke strijd werd in Myanmar gevoerd met enkele doden tot gevolg en monniken die gevangen werden gezet. Toen later dat jaar enkele officieren van het leger 'overliepen' en enkele gruwelijke verklaringen aflegden, werden heel wat mensen vrijgelaten.

In januari 2011 werd dan - met het in werking treden van de nieuwe grondwet - komaf gemaakt met het militaire bestuur.

Op 30 maart 2016 werd Htin Kyaw verkozen tot president van Myanmar.

Vandaag wordt er door de internationale gemeenschap nog nauw toegekeken op het bestuur.

Sinds juli 2017 werd er door de Myanmarese autoriteiten gruwelijk geweld gepleegd aan het adres van de Rohingya waardoor reeds meer dan 600.000 mensen op de vlucht zijn. De internationale gemeenschap keurt dit volledig af en ook Aung San Suu Kyi blijft in deze materie niet onbesproken omwille van de manier waarop ze deze problematiek aanpakt.

We beseffen dat er zoveel meer te vertellen of te discussiëren valt over de geschiedenis, de staatsvorm, het toenmalige militaire regime en de huidige problematiek maar dit komt zonder twijfel uitgebreid aan bod tijdens de reis.

Bevolking

Myanmar heeft ongeveer 57 miljoen inwoners en is één van de dunst bevolkte landen van Zuidoost-Azië. De gemiddelde levensverwachting is slechts 60 jaar. Het merendeel van de bevolking woont in de buurt van Yangoon, de centrale vlakte en langs de rivier. De laatste jaren stelt men vast dat steeds meer mensen van het platteland naar de steden trekken.

Er zijn 3 grote etnische groepen te onderscheiden die dan nog eens opgedeeld zijn in maar liefst 130 subgroepen.

Economie

Myanmar behoort tot de armere landen van Azië waar een 4de van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Nochtans is het land rijk aan tal van delfstoffen en zou de delta van de Irrawady meer ontwikkeld kunnen worden voor de rijstteelt. Yangoon is het bloeiende hart waar tal van industrie en nijverheid zit. Heel veel buitenlandse investeerders hebben ze niet gehad onder het militaire bewind en als gevolg van de niet zo stabiele politieke situatie durven buitenlanders hun geld niet meteen in Myanmar pompen. Zonder twijfel draagt nu het bloeiende toerisme bij tot de economische ontwikkeling.

Religie

In Myanmar heerst er godsdienstvrijheid hoewel gezegd wordt dat aanhangers van het boeddhisme beter behandeld worden. Waar je ook bent in Myanmar vind je tempels en pagodes waar constant Birmanen aan het bidden zijn. Zelfs in de oude tempels van Bagan worden (vaak enkel) de boeddhabeelden gerestaureerd. Boeddha's zal je er vinden in elke maat en vorm. Je merkt snel dat Birmanen heel veel goud gebruiken voor het versieren van hun beelden en tempels.

Geesten spelen een belangrijke rol in het leven van de Birmanen. Zo heeft iedereen en elk huis zijn persoonlijke beschermgeest. Hoewel dit niet echt thuishoort in het boeddhisme, wordt het wel algemeen aanvaard. Jaarlijks worden er dan ook feesten gehouden ter ere van deze geesten.

Birmanen zijn ook extreem bijgelovig en bezoeken regelmatig een helderziende of astroloog.

Van elke man wordt verwacht dat hij minstens 2 keer toetreedt tot de Sangha, de boeddhistische kloosterorde.

Lokale gebruiken en gewoonten
  • Myanmar is zeer traditioneel. Kledij geeft een indicatie van wie je bent. Draag nooit shorts in een grote stad en ook “de schouders bedekt” geeft een goede indruk. Het contact met de plaatselijke bevolking zal vlotter verlopen.

  • In pagodes en bij mensen thuis verwacht men dat je altijd je schoenen uitdoet.

  • In Myanmar is het de gewoonte dat je wacht tot iemand van het personeel je uitnodigt om een bar of restaurant binnen te gaan.

  • In de rij staan kennen ze in Myanmar niet!

  • Het hoofd is heilig, de voeten ondermaats. Wijs dus nooit met je voeten en raak niemand op het hoofd aan.

  • Leuk om weten: mannen plassen altijd gehurkt.

Tijdsverschil

In de winter is het 5u30 later dan in België, in de zomer 4u30.

Elektriciteit

De spanning bedraagt 230 Volt. Op de meeste plaatsen zal een universele reisstekker niet nodig zijn, maar steek hem voor alle zekerheid zeker in je rugzak!

Veiligheid

In Myanmar kan er doorgaans veilig gereisd worden. De route van Joker Avontuur brengt ons dichter bij de grens met de Rohingya. Het spreekt voor zich dat we de huidige politieke situatie op de voet volgen en waar nodig de reis aanpassen. Voor Joker Comfort Editions gaan we niet zo noordelijk en komen we niet in de buurt van deze woelige provincies.

Meer informatie over het reisadvies kan je vinden op http://diplomatie.belgium.be/nl .