Overslaan en naar de inhoud gaan

Joker & ESF-project

Sinds de oprichting van Joker in 1981 door 36 jonge en gepassioneerde reizigers, is Joker wereldwijd actief als duurzaam ondernemer. Via ons aanbod brengen we reizigers in contact met de wondere verscheidenheid van onze wereld, en hierdoor ook met henzelf. Onze reizen zijn gericht op ontmoeten, ervaren en ontspannen. Onze reizen zijn zowel letterlijk als figuurlijk grensverleggend zijn en hierdoor ook memorabel.

Voor Joker is ontmoeting een belangrijke voorwaarde voor een duurzame, humane samenleving. Uitgangspunt hierbij is dat wanneer contact met en kennis over de anderen toenemen, de kans groot is dat wederzijds begrip en waardering meegroeien.

Uitwisseling, kadering en feedback zijn hierdoor ook ingrediënten van een Joker-groepsreis. Verandering vindt plaats wanneer we ons erin oefenen onze blik te verruimen, wanneer we dingen anders leren zien, perspectieven verschuiven, breder kijken. Deze 40 jaar-lange opgebouwde praktijkervaring onderbouwt dit ESF project.

Vandaag kan quasi iedereen in België genieten op een kwalitatieve opleiding. Maar door de toenemende globalisering waardoor we te maken krijgen met vele culturen met totaal andere normen en waarden, voelen velen zich onvoldoende gewapend om hun toekomstige rol op te nemen in deze snel veranderende wereld. Er is dan ook de groeiende vraag naar bijkomende competentieontwikkeling, dit uiteraard door meer kennis op te doen, maar ook door het actief aanleren van vereiste vaardigheden rond veerkracht en omgaan met nieuwe situaties. Dit betekent complexe problemen kunnen oplossen, kritisch denken, analyseren versus interpreteren, bewuste beslissingen kunnen nemen, creativiteit gericht op innovatie, emotionele intelligentie, kunnen samenwerken en communiceren, met mensen omgaan, klantgericht denken, empathisch vermogen,  cognitieve flexibiliteit, ... Zo kunnen onzekerheden en uitdagingen beter ingeschat en aangepakt.

Make it happen: twintigers aan zet!

Op basis van het actief omgaan tussen jonge mensen en de jarenlange ervaring als wereldwijde duurzaam ondernemer heeft Joker met zijn Belgische Partners ViaVia Tourism Academy, HIVA, Trendhuis, Circles- We have the choice en Akiiki met zijn Europese Partners dieBerater  (Wenen) en Viva Pautalia (Sofia) en dankzij de steun van ESF Vlaanderen het initiatief genomen voor dit project MAKE IT HAPPEN: ‘Twintigers aan zet!’

Dit project wil twintigers zelfzekerder maken door bij hen die vaardigheden aan te scherpen die vandaag voor het bedrijfsleven, de samenleving, en ook henzelf noodzakelijk zijn in het kader van een positieve groei. Hiermee vergroten we de kans op (boeiend en zinvol) werk, nu maar ook verder in hun loopbaan. We leren hen verantwoordelijkheid te nemen voor het creëren van een duurzame samenleving en een betere toekomst, niet alleen voor zichzelf, maar voor iedereen.

We weten dat competentie is opgebouwd uit kennis, vaardigheden (skills), attitude. Technische-, operationele-, management-, ICT-, Media-, talen- kennis blijven uiteraard  ook in de 21e eeuw belangrijk, evenals de juiste attitude waarbij we openheid, gelijkwaardigheid, verwondering voorop durven stellen. Maar het zijn specifieke soft skills die vandaag het verschil maken en waar deze twintigers mee vertrouwd moeten zijn.

Hiervoor bouwt dit project aan 7 specifieke vaardigheden vanuit interne en externe praktijkverwachtingen. Het bedreven, zelfverzekerd en adequaat kunnen omgaan met continue en ambigue veranderingen vereist nu eenmaal een combinatie van verschillende vaardigheden.

Make it Happen bevindt zich momenteel in fase 1 van het project. Als het project verdergaat naar fase 2, zal Joker tussen februari 2021 en februari 2023 opleidingen en stages organiseren voor twintigers om de 7 kerncompetenties verder aan te scherpen. 

Dit project wordt mee mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van ESF Vlaanderen.