Overslaan en naar de inhoud gaan

Over  Ethiopië

Geografie

Ethiopië maakt deel uit van de Hoorn van Afrika, het uiterste oostpunt van het vasteland van Afrika. Grenslanden Eritrea, Djibouti en Somalië maken eveneens deel uit van dit gebied. Daarnaast grenst Ethiopië in het westen aan Soedan en in het zuiden aan Kenia. Hoofdstad is Addis Abeba.

Ethiopië kent enkele opmerkelijke natuurfenomenen. Zo is er de Grote Afrikaanse Slenk die van de Rode Zee tot Mozambique door Oost-Afrika loopt en ook Ethiopië in 2 verdeelt. De slenk varieert in breedte van 30 tot 100 km en in diepte van enkele honderden tot zelfs duizenden meter, een enorme vallei dus, die ontstaat doordat 2 tektonische platen uit elkaar bewegen. Daarnaast vindt de fameuze Nijl één van haar bronnen in Ethiopië. In het Ethiopisch Hoogland ontspringt in het Tanameer de Blauwe Nijl. Samen met de Witte Nijl en de eveneens in Ethiopië ontspringende Tekezerivier vormen zij vanaf het Soedanese Khartoem de Nijl.

Landschappelijk gezien is Ethiopië heel gevarieerd. Het Hoogland bepaalt voor het grootste deel het landschap. Dit aaneengesloten gebied van hoogvlakte en bergen ligt boven de 1.500 m en de bergtoppen bereiken hoogten van 4.000 tot 4.600 m. Het Simiengebergte bevindt zich in het noordwestelijke deel ervan. Het Balegebergte in het zuidoostelijke deel is bijna zo hoog als het Simiengebergte, en heeft bergtoppen van over de 4.000 m. Naast bergen kent Ethopië hete, droge woestijnen, savannes, vlaktes en een groener, meerrijk gebied in zuiden.

Fauna en flora

In Ethiopië zijn de meest opmerkelijke dieren de inheemse soorten die in de nationale parken te spotten vallen zoals ondermeer de gelada baviaan, de walia ibex, de simien vos en de Ethiopische wolf. Verder komen er in het land ook nijlpaarden, zebra's, koedoes, spiesbokken en andere wilde dieren voor. Ook zijn er vele vogels, waaronder ook een groot aantal inheemse soorten.

De flora in Ethiopië is op haar best tijdens of net na het regenseizoen (juli en augustus). Alles oogt groen en in september/oktober bloeien in het hoogland talloze wilde bloemen. In de riftvallei ten zuiden van Addis Abeba tekenen acaciabomen en steppe het landschap.

Staatsvorm

Ethiopië is een Federale Democratische Republiek op basis van etnische scheidingslijnen. Zo heeft iedere etnische bevolkingsgroep het recht om zijn eigen identiteit te verzekeren. Het staatshoofd is een rechtstreeks verkozen president die enkel een ceremoniële functie heeft. De eigenlijke macht is in handen van zowel een premier, die wordt aangeduid door de grootste partij, als de deelstaten die een autonoom bestuur kennen.

Ethiopië is heel lang een keizerrijk geweest, geregeerd door zogenaamde afstammelingen van koning Salomon uit Juda. Keizer Haile Selassi was de laatste. Hij werd in 1974 door een groep militairen afgezet. Een bevrijdingsbeweging bracht in 1991 Meles Zena­wi aan het roer die tot zijn overlijden in 2012 eerst president en dan premier was. Er was echter sprake van schendingen van mensenrechten. Zo zouden 20.000 politieke gevangenen vastgehouden worden in strafkampen. Na de verkiezingen van mei 2005 kreeg Meles kritiek vanwege zijn harde optreden tegen demonstranten die tegen zijn herverkiezing hadden geprotesteerd. Hailemariam Desalegn (premier) volgde hem na zijn dood in 2012 op. De huidige president van Ethiopië (sinds 2018) is Sahle-Work Zewde.

Vandaag kampt het land met een onopgelost grensconflict met Eritrea en met binnenlandse opstanden (o.a. van de Oromo, die zich bij de Tigrayers achtergesteld voelen).

Bevolking

In Ethiopië wonen 102,4 miljoen mensen waarvan 3.2 miljoen in hoofdstad Addis Abeba. De natuurlijke bevolkingsgroei bedraagt 2,9%. De levensverwachting is 62 jaar (mannen 60 en vrouwen 65 jaar). De bevolking is bijzonder jong met 64% jonger dan 25 jaar en slechts 7% van de bevolking ouder dan 55 jaar.
Er zijn veel verschillende bevolkingsgroepen in Ethiopië met onder meer de Oromo 34%, Amhara 27%, Tigre 6%, Sidamo 4% en vele anderen. Langs de benedenloop van de Omorivier in Zuidwest-Ethiopië leven 8 verschillende stammen met een gezamenlijke bevolking van ongeveer 200.000 mensen. Zij leven nog op traditionele wijze met elk hun eigen uiterlijke kenmerken, gewoonten en tradities. Zij zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de Omorivier. De jaarlijkse overstroming van de Omo en het vruchtbare slib zijn van groot belang voor de landbouw die ze bedrijven. Ook runderen, geiten en schapen, die hen voorzien van bloed, melk en huiden, zijn van vitaal belang.

Economie

De economie van Ethiopië is gebaseerd op landbouw, goed voor 46% van het bnp en 85% van de werkgelegenheid. Graan is het basisvoedsel waar injera, de zurige pannenkoek, van wordt gemaakt. Koffie is een belangrijk exportproduct, net zoals qat, een licht verdovend middel. De landbouwsector heeft in het verleden geregeld te maken gekregen met grote droogte en de opbrengst ligt laag. Bovendien is alle land ook eigendom van de staat. 29% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. De laatste jaren zijn er echter buitenlandse investeerders gevonden voor de ontwikkeling van commerciële landbouw en er wordt een begin gemaakt met het industrieel exploiteren van grondstoffen als zout, ijzer en goud. De groeicijfers liggen dan ook rond de 8%. In 2013 is Ethiopië gestart met de controversiële bouw van een megadam op de Blauwe Nijl die het land moet voorzien in zijn groeiende energiebehoefte maar waarover de stroomafwaarts gelegen landen, Egypte en Soedan, zich zorgen maken, nl. over de mogelijk negatieve effecten op hun watertoevoer.

Religie

43.5% behoort in Ethiopië tot de orthodoxe Ethiopische kerk, 34% is moslim, 18% protestant, 2,6% hangt traditionele godsdiensten aan. Tot 1974 was de Ethiopisch-Orthodoxe Kerk staatsgodsdienst maar de communistische regering wou een religieus neutraal land, en dus zijn sindsdien kerk en staat gescheiden. In het noorden is bijna iedereen aangesloten bij de Ethiopische kerk. Elk orthodox kerkgebouw heeft een tabot, een kopie van de Ark van het Verbond en die wordt op speciale feestdagen in processie rond de kerk gedragen. De originele Ark zou zich in de Maria-van-Zion kerk in Axum bevinden. De Ethiopische Kerk kent talrijke vastendagen en feestdagen en een zeer sterke verering van Maria en de heiligen.

Lokale gebruiken en gewoonten

Eén van de vele dingen die Ethiopië zo bijzonder maken is de unieke wijze van tijdsaanduiding. De Ethiopische klok begint te tellen na het aanbreken van de dag met 1 uur (7.00 am Engelse tijd) en eindigt wanneer het donker begint te worden, met 12 uur (6 pm Engelse tijd). In plaats van de dag of nacht aan te duiden met am en pm gebruiken Ethiopiërs 'in de ochtend', 'in de avond' en 'in de nacht'. De Ethiopische kalender is gebaseerd op het systeem van 'Julian'. Dit betekent dat het grofweg 7 ½ jaar achter ligt op (onze)westerse Gregoriaanse kalender. Wanneer je wil afspreken met iemand in Ethiopië is het handig wanneer je een tijd afspreekt er bij te vermelden of dit westerse tijd of Ethiopische tijd is.

Tijdsverschil

In Ethiopië bedraagt het tijdsverschil met België is 2 uur in de winter en 1 uur in de zomer. Het is dan respectievelijk 2 tot 1 uur later.

Elektriciteit

De netspanning in Ethiopië is 220 volt. Zekerheid van stroom is er echter niet: soms zijn er storingen en op plaatsen in de Omovallei is er zelfs helemaal geen elektriciteit. Er worden verschillende ronde en vierkante stopcontacten gebruikt. Best dus een wereldstekker en zaklamp meenemen.

Veiligheid

Criminaliteit is in Ethiopië geen bijzonder zorgwekkend probleem. Wees steeds op je hoede voor zakkenrollers en gauwdieven, in het bijzonder in drukke handelscentra en op markten. Meer info op diplomatie.belgium.be.