Overslaan en naar de inhoud gaan

Over  Armenië

Geografie

Armenië is gelegen in Zuidwest-Azië en grenst aan Georgië, Iran, Turkije en Azerbeidzjan en grenst verder aan geen enkele zee of oceaan. Het land beschouwt zichzelf als een deel van Europa, geopolitiek gezien kan het echter zowel in Europa als in het Midden Oosten ingedeeld worden.

Met zijn 29,743 vierkante kilometer is het land net niet even groot als België.

Gelegen in de Zuidelijke Kaukasus bestaat het grondgebied van Armenië voornamelijk uit bergachtig gebied, afgewisseld met bosrijke gebieden. De hoogste berg die in het land gevonden kan worden is de Aragats Lerrnagagat', en deze is 4090 meter hoog. Sevana Lich, of het Sevanmeer, is het grootste meer van het land.

Fauna en flora

In Armenië is er in het wild nog een grote diversiteit aan dieren te vinden. Wilde zwijnen, stekelvarkens, verschillende hagedissen en slangen, maar ook een enorme variëteit aan vogels valt te spotten. Ook enkele bedreigde diersoorten vinden in Armenië hun toevluchtsoord, zoals de Syrische bruine beer, de dagestantoer ( een soort van geit ), het Perzische luipaard, en de voorvader van het hedendaagse schaap: de Armeense moeflon.

Staatsvorm

Op 21 september 1991 verklaarde Armenië zich onafhankelijk van de toenmalige USSR.

Het land heeft constitutionele hervormingen doorgevoerd nadat de bevolking in 2015 via een referendum de plannen goedkeurde. Hiermee werd het presidentschap vooral een ceremoniële functie. Zo kan de president niet langer een veto uitspreken en wordt hij niet meer direct gekozen door het volk. Momenteel is Armen Sarkisian de president.

Het parlement van Armenië heet het Azgayin Zhoghov en heeft 131 zetels. 90 zetels worden verdeeld onder de verschillende politieke partijen, de overige 41 worden rechtstreeks door het volk verkozen. De mandaten hebben een duur van 5 jaar. Sinds 2019 is Nikol Pashinyan de eerste minister.

Bevolking

Armenië telt ongeveer 3 miljoen inwoners. Het grote merendeel van de bevolking is gevestigd in het noorden van het land, met als grootste concentratie de hoofdstad, Yerevan. Yerevan telt 1 miljoen inwoners, hier wonen 4 keer meer inwoners dan in de tweede grootste stad van Armenië, Gjoemri.

Economie

Sinds de onafhankelijkheid van Rusland werd uitgeroepen is de economie van Armenië zich meer gaan toespitsen op kleinschalige landbouw i.p.v. op de grote agro-industriële complexen van het Sovjet tijdperk.

Het feit dat Armenië slechts twee open handelsgrenzen heeft met zijn buurlanden ( Iran en Georgië ), omdat de grenzen met Azerbeidzjan en Turkije gesloten zijn als gevolg van het conflict met Azerbeidzjan over Nagorno-Karabach, heeft een enorm negatief effect op de welvarendheid van het land. De beperkte exportbasis die hieruit volgt zorgt ervoor dat Armenië uitermate kwetsbaar is voor de algemene malaise van de wereldeconomie en de economische achteruitgang van Rusland specifiek. Verder dienen we nog te vermelden dat inwaartse geldstromen van Armeniërs die werken in Rusland ongeveer overeenkomen met 20% van het BNP.

Religie

92.6 procent van de bevolking is lid van de Armeens-Apostolische kerk. Deze kerk scheidde zich rond het begin van de 6de eeuw na Christus af van de andere Katholieke kerken na het Concilie van Chalcedon.

Lokale gebruiken en gewoonten

Alhoewel de bevolking eerder introvert is, zijn de Armeniërs zeer gastvrij. Ook al is Armenië één van de armste landen van Europa nodigen ze je graag uit voor een glas of een hapje. Een toerist is een geschenk van God voor hen en mag alvast niks tekort komen.

Tijdsverschil

Armenië is gelegen in de UTC +04:00 tijdszone. Armenië maakt geen gebruik van de zomertijd, dit wil dan ook zeggen dat het in Georgië tijdens ons winteruur 3 uur, en tijdens ons zomeruur 2 uur later is dan bij ons.

Elektriciteit

In Armenië gebruiken ze dezelfde stekkers en voltage als in België. Het is dan ook niet nodig om een wereldstekker mee te nemen.

Veiligheid

Armenië is in grote mate veilig te noemen, op enkele gebieden na. Omwille van het conflict met Azerbeidzjan is de regio Nagorno-Karabach een gevaarlijke zone te noemen. Uiteraard brengt onze reis ons niet naar deze regio.

Meer info via Buitenlandse Zaken http://diplomatie.belgium.be/nl.